Wat is een hypotheek?

Een hypotheek is een lening – verstrekt door een hypotheekverstrekker of een bank – die een persoon in staat stelt een huis of onroerend goed te kopen. Hoewel het mogelijk is om een lening af te sluiten om de volledige kosten van een huis te dekken, is het gebruikelijker om een lening af te sluiten voor ongeveer 80% van de waarde van het huis.

Wat is een hypotheek?

De lening moet na verloop van tijd worden terugbetaald. Het gekochte huis fungeert als onderpand voor het geld dat aan iemand wordt geleend om het huis te kopen.

De twee meest voorkomende soorten hypotheken zijn hypotheken met een vaste rente en hypotheken met een aanpasbare rente (ook wel variabele rente genoemd).

Hypotheken met vaste rente

Hypotheken met een vaste rente bieden kredietnemers een vaste rente gedurende een vaste looptijd van doorgaans 15, 20 of 30 jaar. Met een vaste rentevoet, hoe korter de termijn waarover de lener betaalt, hoe hoger de maandelijkse betaling. Omgekeerd, hoe langer de kredietnemer erover doet om te betalen, hoe lager het maandelijkse aflossingsbedrag. Maar hoe langer het duurt om de lening terug te betalen, hoe meer de lener uiteindelijk betaalt aan rentelasten.

Het grootste voordeel van een hypotheek met een vaste rente is dat de kredietnemer erop kan rekenen dat de maandelijkse hypotheekbetalingen gedurende de hele looptijd van de hypotheek gelijk zijn, waardoor het gemakkelijker is om een huishoudbudget vast te stellen en onverwachte extra kosten van maand tot maand te vermijden. Zelfs als de marktrente aanzienlijk stijgt, hoeft de lener geen hogere maandelijkse betalingen te doen.

Hypotheken met aanpasbare rente

Aanpasbare rente hypotheken (ARM’s) hebben rentetarieven die kunnen – en meestal ook zullen – veranderen gedurende de looptijd van de lening. Stijgingen van de marktrente en andere factoren zorgen ervoor dat de rente fluctueert, waardoor het rentebedrag dat de lener moet betalen verandert, en dus ook de totale maandelijkse betaling. Bij hypotheken met een aanpasbare rentevoet wordt de rentevoet op bepaalde tijdstippen herzien en aangepast. De rente kan bijvoorbeeld eenmaal per jaar of eenmaal per zes maanden worden aangepast.

Een van de meest populaire hypotheken met aanpasbare rente is de 5/1 ARM, die een vaste rente biedt voor de eerste vijf jaar van de aflossingsperiode, waarbij de rente voor de rest van de looptijd van de lening jaarlijks wordt aangepast.

Hoewel ARM’s het moeilijker maken voor de lener om de uitgaven te meten en hun maandelijkse budgetten vast te stellen, zijn ze populair omdat ze meestal lagere aanvangsrentevoeten hebben dan vastrentende hypotheken. Leners, in de veronderstelling dat hun inkomen zal groeien in de tijd, kan een ARM te zoeken om vast te zetten in een lage vaste rente in het begin, wanneer ze minder verdienen.

Het voornaamste risico van een ARM is dat de rente aanzienlijk kan stijgen tijdens de looptijd van de lening, tot een punt waarop de hypotheekbetalingen zo hoog worden dat ze voor de lener moeilijk haalbaar zijn. Aanzienlijke rentestijgingen kunnen er zelfs toe leiden dat de kredietnemer in gebreke blijft en zijn huis verliest door gedwongen verkoop.

Hypotheken zijn grote financiƫle verplichtingen, die de lener vergrendelen in tientallen jaren van betalingen die op een consistente basis moeten worden gedaan. De meeste mensen zijn echter van mening dat de voordelen op lange termijn van huiseigendom het aangaan van een hypotheek de moeite waard maken.

Maximaal hypotheek berekenen

Het berekenen van de maximale hypotheek op inkomen en op basis van de marktwaarde van uw droomhuis is gebeurd, hoe nu verder? Heeft u overwaarde of spaargeld dan kan u dus meer bieden dan dat uw maximale hypotheek bedraagt. Let wel op! U kan 90% van de te verwachten verkoopprijs van de oude woning minus de huidige hypotheekstand van die woning gebruiken om hoger te bieden. Het verruimt uw mogelijkheid om hoger te bieden of het verlaagt uw maximale hypotheekbedrag.

Hypotheek Betalingen

Hypotheekbetalingen vinden gewoonlijk maandelijks plaats en bestaan uit vier hoofdonderdelen:

1. Hoofdsom
De hoofdsom is het totale bedrag van de verstrekte lening. Bijvoorbeeld, als een individu neemt een hypotheek van $ 250.000 om een huis te kopen, dan is de hoofdsom lening bedrag is $ 250.000. Kredietverstrekkers zien doorgaans graag een aanbetaling van 20% op de aankoop van een huis. Dus, als de hypotheek van $ 250.000 80% van de geschatte waarde van het huis vertegenwoordigt, dan zouden de huizenkopers een aanbetaling van $ 62.500 doen, en de totale aankoopprijs van het huis zou dan $ 312.500 zijn.

2. Rente
De rente is het maandelijkse percentage toegevoegd aan elke hypotheekbetaling. Geldschieters en banken niet gewoon lenen individuen geld zonder te verwachten om iets terug te krijgen. Rente is het geld dat een geldschieter of bank verdient of in rekening brengt op het geld dat zij aan huizenkopers hebben geleend.

3. Belastingen
In de meeste gevallen omvatten de hypotheekbetalingen de onroerende voorheffing die het individu als huiseigenaar moet betalen. De gemeentelijke belastingen worden berekend op basis van de waarde van het huis.

4. Verzekering
Hypotheken omvatten ook een verzekering voor huiseigenaren, die door kredietverstrekkers wordt vereist om schade aan het huis (dat als onderpand dient) en de eigendommen in het huis te dekken. Het dekt ook een specifieke hypotheekverzekering, die over het algemeen vereist is als iemand een aanbetaling doet die lager is dan 20% van de kosten van de woning. Die verzekering is bedoeld om de geldschieter of bank te beschermen als de lener in gebreke blijft bij de aflossing van zijn of haar lening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *